Proff

SF Marina Wallhamn AB

Org.nr556636-2900
AdressWallhamns Hamn, 471 99 Vallhamn

Sedan 1918 har SF Pontona Sverige AB byggt flytande konstruktioner av betong. Vår fabrik ligger precis vid kajen i Wallhamn, Tjörn vilket ger oss möjligheter att både provflyta var ponton innan leverans och att gjuta precis så stora pontoner som varje läge kräver. Vår erfarenhet säkerställer att du som kund får en för ditt ändamål väl fungerande brygga, byggd med beprövad teknik och utprövade tillbehör.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning72 62262 52674 08474 80774 809
Avskrivningar och nedskrivningar−1 961−2 366−2 329−1 560−1 196
Summa rörelsekostnader−75 491−66 648−72 986−72 781−72 464
Rörelseresultat efter avskrivningar−2 869−4 1221 0972 0272 344
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter5003851 482
Räntekostnader och liknande resultatposter−807−868−841−741−680
Resultat efter finansiella tillgångar−3 671−4 9892561 6703 147
Resultat före skatt422−1 9092569902 147
Skatt på årets resultat−103357−67−165−170
Årets resultat319−1 5521898251 977

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar15 25044 78635 77131 62420 832
Finansiella anläggningstillgångar010301003 133
Summa anläggningstillgångar15 25044 88935 77131 72423 965
Färdiga varor och handelsvaror9 47814 36916 10512 99610 203
Kundfordringar4 1461 3761 4243 4032 140
Kassa och bank1260251 322
Summa omsättningstillgångar25 15623 43525 22324 39430 591
Summa tillgångar40 40568 32460 99456 11854 556
Summa fritt eget kapital6 3486 0297 5827 3926 567
Summa eget kapital7 5487 2298 7828 5927 767
Summa avsättningar00254206168
Summa långfristiga skulder2 83215 26017 57317 22514 329
Leverantörsskulder6 1984 8805 1419 7338 632
Summa kortfristiga skulder30 02645 83434 20529 91532 293
Summa eget kapital och skulder40 40568 32460 99456 11854 556
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

SF Marina Wallhamn AB

Org.nr 556636-2900

Profile-6963942
Basic Betongponton

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter