Proff

Sehlins Elektriska AB

Org.nr556563-7229
AdressStationsg. 21, 882 30 LÅNGSELE

Företaget startade 1993 av Magnus Sehlin. Succesivt har företaget expanderat och har idag 6 st anställda. Elkraft Installationer, provning, projektering, felsökning på kontrollutrustning, högspänningsapparater, samt drifttagning av ny utrustning. Jordtagsmätning - Stark samt svagströmsmetoden.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER & UTDELNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning1250200200200

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 6522 4143 2133 4613 095
Avskrivningar och nedskrivningar−76−76−136−64−16
Summa rörelsekostnader−2 751−2 331−2 784−3 222−2 905
Rörelseresultat efter avskrivningar−9883429238189
Finansiella intäkter10000
Finansiella kostnader−2−20−1−1
Resultat efter finansnetto−9981429236188
Resultat före skatt1510446623476
Skatt på årets resultat−8−33−105−56−21
Årets resultat77136117855

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar218294370366430
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar218294370366430
Färdiga varor och handelsvaror0007070
Kundfordringar361860565550674
Kassa och bank690316829709537
Summa omsättningstillgångar1 2191 3262 1431 5281 531
Summa tillgångar1 4361 6202 5121 8941 961
Summa fritt eget kapital9399321 061900922
Summa eget kapital1 0591 0521 1811 0201 042
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder51532275333
Summa kortfristiga skulder1962731 013520567
Summa eget kapital och skulder1 4361 6202 5121 8941 961
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Sehlins Elektriska AB

Org.nr 556563-7229

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-6988136

Företagets länkar


Certifieringar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter