Proff

Scandinavian Avionics Bromma AB

Org.nr556684-5292
AdressBromma flygplats hangar 4, 168 67 Bromma

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---00
Löner övriga1 4221 5051 5871 2461 098

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning7 5577 72614 1688 6519 997
Avskrivningar och nedskrivningar−27−13000
Summa rörelsekostnader−7 643−7 933−10 859−7 835−9 109
Rörelseresultat efter avskrivningar−86−2073 309815887
Föreslagen utdelning001 000600500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter217680450
Räntekostnader och liknande resultatposter0000−15
Resultat efter finansiella tillgångar131−1392 917860872
Resultat före skatt132−1392 918860873
Skatt på årets resultat−80−628−186−16
Årets resultat124−1392 290674857

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar94121000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar94121000
Färdiga varor och handelsvaror222197254224262
Kundfordringar4119316591 4751 471
Kassa och bank2 4451 1664 3812 6311 347
Summa omsättningstillgångar3 8302 5575 3574 4083 224
Summa tillgångar3 9242 6785 3574 4083 224
Summa fritt eget kapital1 3461 2222 3611 6721 497
Summa eget kapital1 5461 4222 5611 8721 697
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder1 6181007871 018662
Summa kortfristiga skulder2 3781 2562 7952 5361 527
Summa eget kapital och skulder3 9242 6785 3574 4083 224
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Scandinavian Avionics Bromma AB

Org.nr 556684-5292

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter