Proff

Sca Wood AB

Org.nr556047-8512
AdressSkepparplatsen 1, 852 34 Sundsvall

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga291 469310 325281 615287 668286 641

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning5 859 5936 144 4614 117 9424 346 1994 421 759
Avskrivningar och nedskrivningar−150 906−142 805−138 250−144 560−150 161
Summa rörelsekostnader−4 336 902−4 017 653−3 920 317−4 109 776−3 937 653
Rörelseresultat efter avskrivningar1 522 6912 126 808197 625236 423484 106
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter109 97627 979−32 23115 96049 882
Räntekostnader och liknande resultatposter−20 170−11 288−17 286−12 258−11 793
Resultat efter finansiella tillgångar1 612 4962 143 499148 108240 125522 079
Resultat före skatt126 35729 299−21 89928 54239 043
Skatt på årets resultat−14 3367 005−2 485−2 615131
Årets resultat112 02136 304−24 38425 92739 174

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar13 9937 2817 0564 9622 261
Materiella anläggningstillgångar1 780 9351 694 7641 512 8531 425 0771 408 648
Finansiella anläggningstillgångar1 114 088511 831361 566448 852297 832
Summa anläggningstillgångar2 909 0162 213 8761 881 4751 878 8911 708 741
Färdiga varor och handelsvaror574 077480 644379 211468 151450 682
Kundfordringar237 854487 428266 760216 429286 305
Kassa och bank13 8789 67958 0865 542
Summa omsättningstillgångar1 175 1581 639 2171 014 1741 013 7101 130 170
Summa tillgångar4 084 1743 853 0932 895 6492 892 6012 838 911
Summa fritt eget kapital530 731418 715382 412406 796380 869
Summa eget kapital882 829770 813734 510758 894732 967
Summa avsättningar7 7257 15515 9716 1718 560
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder91 128102 59395 714147 91971 993
Summa kortfristiga skulder2 820 4522 703 1851 787 7321 751 1231 708 640
Summa eget kapital och skulder4 084 1743 853 0932 895 6492 892 6012 838 911
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Sca Wood AB

Org.nr 556047-8512

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter