Proff

Sca Forest Products Aktiebolag

Org.nr556379-3586
AdressSkepparplatsen 1, 852 34 Sundsvall

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0---
Löner övriga143 254146 328142 000121 743115 265
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning231 053224 062230 000219 456211 941
Avskrivningar och nedskrivningar−18 030−14 124−11 000−9 534−7 843
Summa rörelsekostnader−529 555−441 696−398 000−373 908−374 666
Rörelseresultat efter avskrivningar−282 373−217 634−168 000−154 452−162 725
Finansiella intäkter2 80923 67811 00050 7141 066 566
Finansiella kostnader−5 071−1 8020−3 525−11 694
Resultat efter finansnetto−284 635−195 758−157 000−107 263892 147
Resultat före skatt−4 71217 857−13 00032 4901 052 904
Skatt på årets resultat−2 657−2 0103 000−1 591−5 297
Årets resultat−7 36915 847−10 00030 8991 047 607

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar513 514371 771234 000118 53243 289
Materiella anläggningstillgångar74 78974 909102 00077 51147 406
Finansiella anläggningstillgångar1 945 9131 954 6451 966 0001 965 7972 138 290
Summa anläggningstillgångar2 534 2162 401 3252 302 0002 161 8402 228 985
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar5644421 0001 7071 570
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar399 884321 099255 000331 678273 639
Summa tillgångar2 934 1002 722 4242 557 0002 493 5182 502 624
Summa fritt eget kapital1 193 5061 200 8751 185 0001 195 3901 164 491
Summa eget kapital2 324 3482 331 7172 316 0002 326 2322 295 333
Summa avsättningar97 33582 50294 00079 62285 612
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder48 64232 12230 00026 15765 693
Summa kortfristiga skulder486 917285 478139 00080 555115 107
Summa eget kapital och skulder2 934 1002 722 4242 557 0002 493 5182 502 624
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Sca Forest Products Aktiebolag

Org.nr 556379-3586

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter