Proff

Sauna360 AB

Org.nr556131-3957
AdressSvarvaregatan 6, 302 50 Halmstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---0-
Löner övriga31 21131 27736 57535 25034 151

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning247 063201 601177 296186 648196 835
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader00−1 62400
Rörelseresultat efter avskrivningar14 86214 70110 6895 81719 724
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter661001110
Räntekostnader och liknande resultatposter−4−260−1 175−7−125
Resultat efter finansiella tillgångar15 51514 4409 5145 82119 609
Resultat före skatt15−609 514−179609
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat15−609 514−179609

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar5 31611 38016 53418 89316 523
Materiella anläggningstillgångar1 3931 9162 1933 0593 080
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar6 70913 29718 72721 95119 603
Färdiga varor och handelsvaror36 68735 10623 91026 21728 895
Kundfordringar21 11726 76621 19218 64026 337
Kassa och bank20 7217 37523 3136 67810 710
Summa omsättningstillgångar88 41478 99073 26956 63974 405
Summa tillgångar95 12392 28791 99578 59094 008
Summa fritt eget kapital18 51815 25913 3063 6005 638
Summa eget kapital24 76924 75424 81315 29915 477
Summa avsättningar2 9002 5002 5002 3002 189
Summa långfristiga skulder35 53934 80927 82600
Leverantörsskulder19 25720 44714 52714 76318 351
Summa kortfristiga skulder31 91530 22536 85660 99276 342
Summa eget kapital och skulder95 12392 28791 99578 59094 008
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Sauna360 AB

Org.nr 556131-3957

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter