Proff

Sanmina-Sci AB

Org.nr556356-6982
AdressSvedjevägen 12, 894 35 Själevad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdatum

2021-10-01

2020-10-01

2019-10-01

2018-10-01

2017-10-01

Slutdatum

2022-09-30

2021-09-30

2020-09-30

2019-09-30

2018-09-30

LÖNER

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 7631 5351 6331 2391 235
Löner övriga69 20472 09671 28072 96270 467

RESULTATRÄKNING

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning679 591453 516488 856495 156411 923
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−14 903−4 811−8 222−4 431−5 195
Rörelseresultat efter avskrivningar33 81825 30710 51213 7383 593
Föreslagen utdelning015 000000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter36 2896 0658 96321 17115 241
Räntekostnader och liknande resultatposter−455−367−654−15 3320
Resultat efter finansiella tillgångar38 11230 20718 82119 57712 108
Resultat före skatt38 11230 20718 82119 57712 108
Skatt på årets resultat14 4651 362−1 6231 819−10 190
Årets resultat52 57731 56917 19821 3961 918

BALANSRÄKNING

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar2 7304 9656 2548 37110 741
Finansiella anläggningstillgångar179 559173 827166 834167 823165 393
Summa anläggningstillgångar182 289178 792173 088176 194176 134
Färdiga varor och handelsvaror288 246200 262167 457146 662125 186
Kundfordringar92 85324 42825 91363 15260 343
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar505 189320 161225 444216 415193 040
Summa tillgångar687 478498 953398 532392 609369 174
Summa fritt eget kapital282 927245 350213 781196 582175 186
Summa eget kapital286 017248 440216 871199 672178 276
Summa avsättningar2 1874 0695 9207 7399 527
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder161 706100 24672 93478 10973 818
Summa kortfristiga skulder399 274246 444175 741185 198181 371
Summa eget kapital och skulder687 478498 953398 532392 609369 174
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Sanmina-Sci AB

Org.nr 556356-6982

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter