Proff

Samhall Aktiebolag

Org.nr556448-1397
AdressHammarbybacken 31, 120 30 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD6 0005 0006 0006 0005 000
Löner övriga6 155 0006 403 0006 069 0005 894 0005 485 000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning10 102 00010 475 0009 843 0009 295 0009 184 000
Avskrivningar och nedskrivningar−57 000−51 000−38 000−37 000−30 000
Summa rörelsekostnader−9 920 000−10 135 000−9 561 000−9 279 000−9 080 000
Rörelseresultat efter avskrivningar182 000340 000282 00016 000104 000
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter42 000133 000113 00063 00016 000
Räntekostnader och liknande resultatposter−148 000−9 000−98 000−2 000−29 000
Resultat efter finansiella tillgångar76 000464 000297 00077 00091 000
Resultat före skatt5 000359 000232 00077 00091 000
Skatt på årets resultat−4 000−75 0000−3 0002 000
Årets resultat1 000284 000232 00074 00093 000

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar167 000160 000142 00098 00033 000
Materiella anläggningstillgångar137 000116 000123 000114 000112 000
Finansiella anläggningstillgångar723 000651 000348 00050 00041 000
Summa anläggningstillgångar1 027 000927 000613 000262 000186 000
Färdiga varor och handelsvaror88 00079 00069 00060 00064 000
Kundfordringar426 000461 000407 000444 000543 000
Kassa och bank1 628 0003 272 0001 117 000504 000598 000
Summa omsättningstillgångar3 947 0003 987 0003 575 0003 532 0003 358 000
Summa tillgångar4 974 0004 914 0004 188 0003 794 0003 544 000
Summa fritt eget kapital1 077 0001 076 000792 000560 000488 000
Summa eget kapital1 863 0001 862 0001 578 0001 346 0001 274 000
Summa avsättningar41 00045 00035 00036 00026 000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder205 000222 000171 000273 000214 000
Summa kortfristiga skulder2 829 0002 837 0002 510 0002 412 0002 244 000
Summa eget kapital och skulder4 974 0004 914 0004 188 0003 794 0003 544 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Samhall Aktiebolag

Org.nr 556448-1397

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter