Proff

Saltskar Bygg och Fastighetsservice AB

Org.nr559266-1390
AdressFrölunda, 421 51 Västra Frölunda

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-08-06

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

LÖNER

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD----
Löner övriga----

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Omsättning4 8364 5062 837905
Avskrivningar och nedskrivningar−84−52−780
Summa rörelsekostnader−4 666−4 593−2 344−801
Rörelseresultat efter avskrivningar170−87493104
Föreslagen utdelning001500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter0000
Räntekostnader och liknande resultatposter−4−200
Resultat efter finansiella tillgångar166−88493104
Resultat före skatt1666137078
Skatt på årets resultat−34−31−77−17
Årets resultat1323029361

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0000
Materiella anläggningstillgångar2071301820
Finansiella anläggningstillgångar0000
Summa anläggningstillgångar2071301820
Färdiga varor och handelsvaror0000
Kundfordringar332022631
Kassa och bank1712 403406353
Summa omsättningstillgångar5662 511633385
Summa tillgångar7722 641814385
Summa fritt eget kapital36623535561
Summa eget kapital39626538591
Summa avsättningar0000
Summa långfristiga skulder0000
Leverantörsskulder782 16273103
Summa kortfristiga skulder3762 376281267
Summa eget kapital och skulder7722 641814385
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Saltskar Bygg och Fastighetsservice AB

Org.nr 559266-1390

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter