Proff

SA Technologies AB

Org.nr556336-5310
AdressIsrael perssons väg 36, 184 70 Åkersberga

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdatum

2021-10-01

2020-10-01

2019-10-01

2018-10-01

2017-10-01

Slutdatum

2022-09-30

2021-09-30

2020-09-30

2019-09-30

2018-09-30

LÖNER

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 4393 3920143265
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−1 873−3 291−138−78−62
Rörelseresultat efter avskrivningar−433101−13865203
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter30727963197
Räntekostnader och liknande resultatposter−12−21−3−10−9
Resultat efter finansiella tillgångar−415152−62118391
Resultat före skatt−415362−8183543
Skatt på årets resultat0−770−41−120
Årets resultat−415285−8142423

BALANSRÄKNING

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar070000
Kassa och bank3322023
Summa omsättningstillgångar8221 1661 0311 2111 141
Summa tillgångar8221 1661 0311 2111 141
Summa fritt eget kapital500915630638496
Summa eget kapital6201 035750758616
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00002
Summa kortfristiga skulder20213171189196
Summa eget kapital och skulder8221 1661 0311 2111 141
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

SA Technologies AB

Org.nr 556336-5310

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter