Proff

Royal Design Group AB

Org.nr556573-2426
AdressPorfyrvägen 2, 382 92 Nybro

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-082018-08
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD2 7222 930---
Löner övriga59 03374 872101 17979 55469 331

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 086 5091 259 6691 354 043858 792760 083
Avskrivningar och nedskrivningar−30 415−29 077−34 389−17 110−12 107
Summa rörelsekostnader−1 167 737−1 252 822−1 359 220−883 852−755 160
Rörelseresultat efter avskrivningar−81 2286 847−5 177−25 0604 923
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter189−7 534−8 1522 9390
Räntekostnader och liknande resultatposter−8 348−3 227−23 126−7 080−5 397
Resultat efter finansiella tillgångar−93 176−3 914−36 455−35 037−474
Resultat före skatt−32 176−6 0143 545−937−474
Skatt på årets resultat−505007915 000
Årets resultat−32 681−6 0143 545−1464 526

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar43 85063 68378 83165 79645 581
Materiella anläggningstillgångar87 51560 33363 82145 16025 389
Finansiella anläggningstillgångar5 0005 05013 03417 59118 360
Summa anläggningstillgångar136 365129 066155 686128 54789 330
Färdiga varor och handelsvaror206 333228 727139 210130 147124 380
Kundfordringar1 6647 7195 0281 9654 740
Kassa och bank84 57783 49283 81310 3448 610
Summa omsättningstillgångar378 909372 688272 594181 600162 343
Summa tillgångar515 274501 754428 280310 147251 673
Summa fritt eget kapital36 757−44 466−48 462−32 293−8 945
Summa eget kapital74 0226 64512 6559 1109 256
Summa avsättningar00001 936
Summa långfristiga skulder0008 21718 162
Leverantörsskulder110 553114 146108 46584 44754 645
Summa kortfristiga skulder441 252495 109415 625292 820222 319
Summa eget kapital och skulder515 274501 754428 280310 147251 673
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Royal Design Group AB

Org.nr 556573-2426

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter