Proff

Rogers Marin AB

Org.nr556632-3266
AdressIndustrigatan 8, 53160 Lidköping

Våra lokaler är nyrenoverade och består av 400 m² komplett serviceverkstad och över 1.000 m² butik och båthall. Företaget är medlem i SweBoat, Båtbranschens Riksförbund. Vi är en Watski-butik, vilket innebär att vi har ett komplett båttillbehörssortiment. Vi har även en rullande servicebil! Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss!

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning14 29817 86320 79616 67018 596
Avskrivningar och nedskrivningar−68−39−39−101−67
Summa rörelsekostnader−14 080−17 710−19 477−16 926−18 317
Rörelseresultat efter avskrivningar2181541 319−255279
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−44−33−45−19−10
Resultat efter finansiella tillgångar1471201 274−274269
Resultat före skatt15315195416251
Skatt på årets resultat−40−33−207−12−56
Årets resultat1131187474195

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar778425465504617
Finansiella anläggningstillgångar173200000
Summa anläggningstillgångar951625465504617
Färdiga varor och handelsvaror6 0045 1697 3168 2465 696
Kundfordringar138220210192168
Kassa och bank41 8786973801 238
Summa omsättningstillgångar6 3297 4708 3528 8447 245
Summa tillgångar7 2808 0958 8179 3487 862
Summa fritt eget kapital3 3293 2163 0982 3512 347
Summa eget kapital3 4493 3363 2182 4712 467
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder5505408001 122255
Leverantörsskulder1 4151 8392 4113 8433 253
Summa kortfristiga skulder2 7383 6704 2195 4964 591
Summa eget kapital och skulder7 2808 0958 8179 3487 862
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Rogers Marin AB

Org.nr 556632-3266

Profile-7014289

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter