Proff

Ribic Motorer AB

Org.nr559257-2217
AdressÖstra Alégatan, 568 32 Skillingaryd

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-05-27

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---
Löner övriga---
Föreslagen utdelning000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Omsättning1 95101 019
Avskrivningar och nedskrivningar−28-−14
Summa rörelsekostnader−1 903-−1 011
Rörelseresultat efter avskrivningar5607
Finansiella intäkter000
Finansiella kostnader−80−1
Resultat efter finansnetto48-6
Resultat före skatt4807
Skatt på årets resultat−10-−2
Årets resultat38-5

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0-0
Materiella anläggningstillgångar182-107
Finansiella anläggningstillgångar0-0
Summa anläggningstillgångar182-107
Färdiga varor och handelsvaror100-74
Kundfordringar78-21
Kassa och bank136-120
Summa omsättningstillgångar294-242
Summa tillgångar476-349
Summa fritt eget kapital16805
Summa eget kapital193-30
Summa avsättningar97-0
Summa långfristiga skulder0-0
Leverantörsskulder216-24
Summa kortfristiga skulder187-319
Summa eget kapital och skulder476-349
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Ribic Motorer AB

Org.nr 559257-2217

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter