Proff

Remember me

Org.nr556689-1700
AdressNohabg. 11 H, 461 53 Trollhättan

Presentreklam hamnar ofta långt ner på dagordningen när företag planerar sin marknadsföring. Remember me vill ändra på det, eftersom vi vet att bra imageprodukter är en viktig del av framgångsrik profilering. Vi utgår från ditt företags varumärkesstrategi och erbjuder genomtänkt design och hög kvalitet på alla produkter som bär ditt företags logotyp. Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar på hur vi kan stärka ert varumärke i interna eller externa relationer. Ni kan också söka i vår webbshop där vi har ca 100.000 produkter att välja på.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning9 3627 1707 2357 4317 330
Avskrivningar och nedskrivningar00−2−2−4
Summa rörelsekostnader−8 834−6 728−6 986−7 413−6 935
Rörelseresultat efter avskrivningar52844124818394
Utdelningar0000250
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−7−7−7−9−7
Resultat efter finansiella tillgångar5214342419387
Resultat före skatt41733222610388
Skatt på årets resultat−89−71−51−7−87
Årets resultat3282611753301

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00469
Finansiella anläggningstillgångar162162162162262
Summa anläggningstillgångar162162166169271
Färdiga varor och handelsvaror289297247329234
Kundfordringar1 2991 5631 0191 3102 008
Kassa och bank1 565932649409634
Summa omsättningstillgångar3 2853 0012 2892 2733 088
Summa tillgångar3 4473 1632 4552 4423 359
Summa fritt eget kapital1 2601 032771596843
Summa eget kapital1 3601 132871696943
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder6117706077481 004
Summa kortfristiga skulder1 3871 4341 0891 2661 936
Summa eget kapital och skulder3 4473 1632 4552 4423 359
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Remember me

Org.nr 556689-1700

Profile-7013695

Öppningstider

Måndag
8:00 - 16:00
Tisdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter