Proff

Röröbo Fastigheter AB

Org.nr559397-4735

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-12
Startdatum

2022-09-20

Slutdatum

2023-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-12
ValutakodSEK
Löner styrelse och VD-
Löner övriga-
Föreslagen utdelning0

RESULTATRÄKNING

2023-12
ValutakodSEK
Omsättning0
Avskrivningar och nedskrivningar0
Summa rörelsekostnader−1
Rörelseresultat efter avskrivningar−1
Finansiella intäkter0
Finansiella kostnader0
Resultat efter finansnetto−1
Resultat före skatt−1
Skatt på årets resultat0
Årets resultat−1

BALANSRÄKNING

2023-12
ValutakodSEK
Immateriella anläggningstilgångar0
Materiella anläggningstillgångar0
Finansiella anläggningstillgångar325
Summa anläggningstillgångar325
Färdiga varor och handelsvaror0
Kundfordringar0
Kassa och bank24
Summa omsättningstillgångar24
Summa tillgångar349
Summa fritt eget kapital−1
Summa eget kapital24
Summa avsättningar0
Summa långfristiga skulder0
Leverantörsskulder0
Summa kortfristiga skulder325
Summa eget kapital och skulder349
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Röröbo Fastigheter AB

Org.nr 559397-4735

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter