Proff

Rörö Fastigheter AB

Org.nr559322-5336

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-06-14

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-12
ValutakodSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---
Löner övriga---
Föreslagen utdelning000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-12
ValutakodSEKSEKSEK
Omsättning80800
Avskrivningar och nedskrivningar−150−3−1
Summa rörelsekostnader−364−124−27
Rörelseresultat efter avskrivningar444−124−28
Finansiella intäkter200
Finansiella kostnader−43700
Resultat efter finansnetto8−124−28
Resultat före skatt8−124−28
Skatt på årets resultat000
Årets resultat8−124−28

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-12
ValutakodSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar000
Materiella anläggningstillgångar28 30221 4803 648
Finansiella anläggningstillgångar000
Summa anläggningstillgångar28 30221 4803 648
Färdiga varor och handelsvaror000
Kundfordringar000
Kassa och bank2901 00350
Summa omsättningstillgångar1 2131 114150
Summa tillgångar29 51422 5953 797
Summa fritt eget kapital574872
Summa eget kapital827397
Summa avsättningar000
Summa långfristiga skulder28 86221 8623 700
Leverantörsskulder186470
Summa kortfristiga skulder5716590
Summa eget kapital och skulder29 51422 5953 797
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Rörö Fastigheter AB

Org.nr 559322-5336

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter