Proff

Qliktech International AB

Org.nr556472-2691
AdressScheelevägen 26, 223 63 Lund

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga251 144238 564243 545241 967264 819
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning4 757 5595 460 8935 005 5845 410 0723 792 516
Avskrivningar och nedskrivningar−39 8860−22 044−14 507−4 192
Summa rörelsekostnader−4 013 959−3 584 654−3 239 066−2 973 606−2 858 811
Rörelseresultat efter avskrivningar743 6001 876 2391 766 5182 436 466933 705
Finansiella intäkter92 18427 49429 30659 05688 690
Finansiella kostnader−260 502−344 516−437 756−159 158−905
Resultat efter finansnetto575 2821 559 2171 358 0692 336 3641 021 489
Resultat före skatt295 282515 748−63 708425 374391 893
Skatt på årets resultat−87 405−118 12910 699−92 824−28 996
Årets resultat207 877397 619−53 009332 550362 897

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar102 448140 81142 21942 1720
Materiella anläggningstillgångar15 93522 6652 8333 6902 065
Finansiella anläggningstillgångar5 560 4825 635 3175 618 6345 550 176259 549
Summa anläggningstillgångar5 678 8655 798 7935 663 6865 596 038261 614
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar0408161145189
Kassa och bank22 56356 688275 00122 22834 881
Summa omsättningstillgångar1 432 1902 123 7062 045 2711 611 814929 613
Summa tillgångar7 111 0557 922 4997 708 9577 207 8521 191 227
Summa fritt eget kapital1 247 4431 044 504646 885720 865388 315
Summa eget kapital1 254 6721 051 733654 114728 094395 544
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder3 775 4694 282 9184 273 7574 707 309127 500
Leverantörsskulder4 53714 7352 3528 73410 530
Summa kortfristiga skulder2 080 9142 587 8482 781 0861 772 449668 183
Summa eget kapital och skulder7 111 0557 922 4997 708 9577 207 8521 191 227
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Qliktech International AB

Org.nr 556472-2691

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter