Proff

QA Ekonomikonsult Aktiebolag

Org.nr556530-7617

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0000
Löner övriga-0000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−65−1−11−10−11
Rörelseresultat efter avskrivningar−65−1−11−10−11
Föreslagen utdelning5 0000000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter4 5762 2701 3851 2490
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar4 5112 2691 3741 239−11
Resultat före skatt4 5112 2691 3741 239−11
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat4 5112 2691 3741 239−11

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar8751 6351 6351 6351 635
Summa anläggningstillgångar8751 6351 6351 6351 635
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank5 5802 2791091
Summa omsättningstillgångar8 9503 6791 410361
Summa tillgångar9 8255 3143 0451 6711 635
Summa fritt eget kapital9 7155 2032 9341 561427
Summa eget kapital9 8205 3083 0391 666532
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder55551 103
Summa eget kapital och skulder9 8255 3143 0451 6711 635
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

QA Ekonomikonsult Aktiebolag

Org.nr 556530-7617

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter