Proff

Psykiatricentrum i Vittsjö AB

Org.nr556173-0663
AdressStockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--000
Löner övriga--000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 4533 3593 3503 2973 224
Avskrivningar och nedskrivningar−343−343−343−343−343
Summa rörelsekostnader−482−481−481−481−455
Rörelseresultat efter avskrivningar2 9712 8782 8692 8162 769
Föreslagen utdelning3 0003 0002 0001 0000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter17511910520
Räntekostnader och liknande resultatposter−4960−371−350−181
Resultat efter finansiella tillgångar2 6512 6622 6032 4682 588
Resultat före skatt3 3103 3302 1402 104610
Skatt på årets resultat00−328−3200
Årets resultat3 3103 3301 8121 784610

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar25 50625 84926 19226 53526 878
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar25 50625 84926 19226 53526 878
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar7 4917 1255 4364 2941 967
Summa tillgångar32 99832 97431 62830 82928 845
Summa fritt eget kapital6 8636 5525 2224 4102 626
Summa eget kapital7 4637 1525 8225 0103 226
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder21 71322 02222 50622 99023 474
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder1 4071 348813805485
Summa eget kapital och skulder32 99832 97431 62830 82928 845
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Psykiatricentrum i Vittsjö AB

Org.nr 556173-0663

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter