Proff

Prosero Security AB

Org.nr559108-3752
AdressElektravägen 14, 126 30 Hägersten

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-00-0
Löner övriga-00-0
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning5 3327 1557 4535 1752 530
Avskrivningar och nedskrivningar−69−69−1700
Summa rörelsekostnader−20 474−24 949−10 013−9 618−6 101
Rörelseresultat efter avskrivningar−15 142−17 794−2 559−4 443−3 571
Finansiella intäkter71 361972000
Finansiella kostnader−28 177−18 622−695−184−435
Resultat efter finansnetto28 042−35 444−3 255−4 627−4 006
Resultat före skatt123 04245 4565963732 494
Skatt på årets resultat−11 291−9 385−128−81−76
Årets resultat111 75136 0714682922 418

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar5212018900
Finansiella anläggningstillgångar1 332 3471 089 616880 075665 420435 884
Summa anläggningstillgångar1 332 3991 089 736880 264665 420435 884
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar4611 410000
Kassa och bank0704000
Summa omsättningstillgångar199 673128 70224 23923 5557 229
Summa tillgångar1 532 0721 218 438904 503688 974443 113
Summa fritt eget kapital623 625511 874475 803475 335352 388
Summa eget kapital623 675511 924475 853475 385352 438
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder600 0000000
Leverantörsskulder1 2744 5312872 0030
Summa kortfristiga skulder275 047691 164428 400213 48990 675
Summa eget kapital och skulder1 532 0721 218 438904 503688 974443 113
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Prosero Security AB

Org.nr 559108-3752

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter