Proff

Produal Sverige AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556538-4236
AdressSolkraftsvägen 16 B, 135 70 Stockholm
Vi arbetar hängivet för att erbjuda våra kunder en solid erfarenhet inom byggnadsautomation som är ett resultat av vår 30-åriga existens. Denna sakkunskap visar sig i ett brett produktutbud, i kombination med kompetent lokal service och support som vi erbjuder våra kunder, oavsett var de har sin verksamhet. Vi vill vara alla våra kunders första val då de vill hitta en helhetspartner.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning88 04271 20572 34567 09360 622
Avskrivningar och nedskrivningar−1 687−1 737−1 742−1 742−1 753
Summa rörelsekostnader−81 925−64 827−66 573−58 815−55 027
Rörelseresultat efter avskrivningar6 1156 3785 7738 2775 596
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter13209000
Räntekostnader och liknande resultatposter−72−29−111−209−683
Resultat efter finansiella tillgångar6 1756 3495 7527 8004 913
Resultat före skatt3 2762 3492 2521 799913
Skatt på årets resultat−899−850−858−791−598
Årets resultat2 3771 4991 3941 008315

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar2 7724 4356 0977 7609 423
Materiella anläggningstillgångar772599178256
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar2 8494 4596 1967 9389 680
Färdiga varor och handelsvaror5 0215 0986 2724 8324 509
Kundfordringar9 7729 3596 6357 5436 045
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar39 29232 08426 32525 36529 999
Summa tillgångar42 14036 54332 52133 30339 679
Summa fritt eget kapital18 76617 22915 72914 33613 327
Summa eget kapital18 94617 40915 90914 51613 507
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder003 50012 32119 913
Leverantörsskulder9221 9841 1788041 789
Summa kortfristiga skulder23 19519 13513 1126 4666 258
Summa eget kapital och skulder42 14036 54332 52133 30339 679
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Produal Sverige AB

Org.nr 556538-4236

Profile-6982944

Företagets länkar

Öppningstider

Måndag
8:00 - 17:00
Tisdag
8:00 - 17:00
Onsdag
8:00 - 17:00
Torsdag
8:00 - 17:00
Fredag
8:00 - 17:00
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter