Proff

Pressalit AB

Org.nr556759-0277
AdressFärögatan 33, 164 51 Kista

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning222212221232229

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning7 4357 6776 6637 6177 925
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−7 137−7 391−6 373−7 313−7 622
Rörelseresultat efter avskrivningar297285291303303
Finansiella intäkter172001
Finansiella kostnader−23−7−3−20
Resultat efter finansnetto291280288302304
Resultat före skatt291279288301304
Skatt på årets resultat−69−67−67−69−75
Årets resultat222212221232229

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank27811864287195
Summa omsättningstillgångar1 2561 4221 1121 4491 697
Summa tillgångar1 2561 4221 1121 4491 697
Summa fritt eget kapital222212221232229
Summa eget kapital322312321332329
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder434340057
Leverantörsskulder19487464017
Summa kortfristiga skulder8911 0677511 1161 310
Summa eget kapital och skulder1 2561 4221 1121 4491 697
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Pressalit AB

Org.nr 556759-0277

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter