Proff

Pop House Creative Productions AB

Org.nr559133-0815
AdressMäster Samuelsgatan 45, 111 57 Stockholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0000
Löner övriga-0000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 14190046700
Avskrivningar och nedskrivningar−1 0500000
Summa rörelsekostnader−13 168−6 117−2 451−475−1
Rörelseresultat efter avskrivningar−12 027−5 217−1 984−475−1
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter−16 6000900
Räntekostnader och liknande resultatposter−327−184−15000
Resultat efter finansiella tillgångar−28 954−5 401−2 124−475−1
Resultat före skatt−28 954−5 868−2 124−10
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−28 954−5 868−2 124−10

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar218253000
Finansiella anläggningstillgångar20020010000
Summa anläggningstillgångar41845310000
Färdiga varor och handelsvaror880000
Kundfordringar01 125000
Kassa och bank0001149
Summa omsättningstillgångar17 1636 1449 6021 24850
Summa tillgångar17 5816 5979 7021 24850
Summa fritt eget kapital903357375−10
Summa eget kapital9534074254950
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder0357183700
Summa kortfristiga skulder16 6286 1909 2771 2000
Summa eget kapital och skulder17 5816 5979 7021 24850
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Pop House Creative Productions AB

Org.nr 559133-0815

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter