Proff

Poly Bidco AB

Org.nr559314-8280
AdressHeliosgatan 26, 120 78 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-12
Startdatum

2022-01-01

2021-04-28

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-12
ValutakodSEKSEK
Löner styrelse och VD--
Löner övriga--
Föreslagen utdelning00

RESULTATRÄKNING

2022-122021-12
ValutakodSEKSEK
Omsättning2 5771 726
Avskrivningar och nedskrivningar00
Summa rörelsekostnader−3 304−4 739
Rörelseresultat efter avskrivningar−727−3 014
Finansiella intäkter10
Finansiella kostnader−36 343−14 501
Resultat efter finansnetto−37 069−17 515
Resultat före skatt1 450−17 515
Skatt på årets resultat−4 4150
Årets resultat−2 965−17 515

BALANSRÄKNING

2022-122021-12
ValutakodSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00
Materiella anläggningstillgångar00
Finansiella anläggningstillgångar740 600706 659
Summa anläggningstillgångar740 600706 659
Färdiga varor och handelsvaror00
Kundfordringar00
Kassa och bank4 2737 624
Summa omsättningstillgångar53 69016 536
Summa tillgångar794 290723 195
Summa fritt eget kapital311 289309 399
Summa eget kapital311 661309 721
Summa avsättningar00
Summa långfristiga skulder465 556405 450
Leverantörsskulder0619
Summa kortfristiga skulder9 9288 023
Summa eget kapital och skulder794 290723 195
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Poly Bidco AB

Org.nr 559314-8280

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter