Proff

PL Organisationsutveckling AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556722-0362
AdressHasseluddsv. 7, 179 98 Färentuna

Konsult inom ledarskapsutveckling. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning0250000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning7781 0528161 0531 095
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−618−1 019−981−872−988
Rörelseresultat efter avskrivningar−933−165181107
Finansiella intäkter807766
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto7040−159187113
Resultat före skatt7040−17184113
Skatt på årets resultat−10−40−44−28
Årets resultat6036−1714085

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar634813813813813
Summa anläggningstillgångar634813813813813
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar19813485106180
Kassa och bank403584651822503
Summa omsättningstillgångar6547888391 056800
Summa tillgångar1 2881 6011 6521 8691 613
Summa fritt eget kapital9661 1561 1201 137997
Summa eget kapital1 0661 2561 2201 2371 097
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder72316119
Summa kortfristiga skulder120243330388274
Summa eget kapital och skulder1 2881 6011 6521 8691 613
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

PL Organisationsutveckling AB

Org.nr 556722-0362

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-7051282

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter