Proff

Pet Sounds AB

Org.nr556678-5142
AdressSkånegatan 53, 116 37 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER & UTDELNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0---
Löner övriga-0---
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning7 2657 0286 1905 5715 430
Avskrivningar och nedskrivningar0−10−100−212−207
Summa rörelsekostnader−7 045−6 679−6 318−5 390−5 225
Rörelseresultat efter avskrivningar220349−129180204
Finansiella intäkter10000
Finansiella kostnader−22−25−27−340−28
Resultat efter finansnetto199324−155−159177
Resultat före skatt199324−155−159177
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat199324−155−159177

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar02535132290
Materiella anläggningstillgångar00037
Finansiella anläggningstillgångar037373750
Summa anläggningstillgångar06272171346
Färdiga varor och handelsvaror3 7773 5743 1292 9892 846
Kundfordringar22518821223084
Kassa och bank623431107116
Summa omsättningstillgångar4 1653 8833 4513 3833 425
Summa tillgångar4 1653 9443 5223 5543 771
Summa fritt eget kapital694496171327486
Summa eget kapital2 6972 4992 174552711
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder23283154194325
Leverantörsskulder609706798650738
Summa kortfristiga skulder1 2361 3631 1942 8082 735
Summa eget kapital och skulder4 1653 9443 5223 5543 771
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Pet Sounds AB

Org.nr 556678-5142

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter