Proff

Perstorp Specialty Chemicals AB

Org.nr556247-6290
AdressPerstorp Industripark, 284 34 Perstorp

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 4861 5291 4461 4011 591
Löner övriga151 277155 981136 322138 420137 945

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning5 382 6194 872 7563 177 9923 998 1434 318 871
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−747 144−832 757−189 177−187 925−198 803
Rörelseresultat efter avskrivningar252 431286 630265 605487 912652 763
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter51 90010 3772189 9057 171
Räntekostnader och liknande resultatposter−179 895−146 134−137 496−161 916−55 034
Resultat efter finansiella tillgångar124 436150 873119 159335 901604 900
Resultat före skatt124 436196 873−12 841335 901−1 522 119
Skatt på årets resultat−40 850−30 0922 642−86 349316 312
Årets resultat83 586166 781−10 199249 552−1 205 807

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar84 31567 15355 35649 12748 764
Materiella anläggningstillgångar1 212 0411 061 8751 021 886968 010822 517
Finansiella anläggningstillgångar1 095 3971 135 8211 165 6631 163 2211 249 015
Summa anläggningstillgångar2 391 7532 264 8492 242 9052 180 3582 120 296
Färdiga varor och handelsvaror787 981490 594366 467448 057457 448
Kundfordringar129 467269 134121 033111 041143 527
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar2 823 0323 678 4512 156 7262 098 2272 107 666
Summa tillgångar5 214 7855 943 3004 399 6314 278 5854 227 962
Summa fritt eget kapital1 358 4751 274 8891 108 1081 118 306868 754
Summa eget kapital1 458 0751 374 4891 207 7081 217 906968 354
Summa avsättningar98 45385 08649 61650 24538 118
Summa långfristiga skulder2 197 8532 197 853751 394751 394212 018
Leverantörsskulder341 944329 128196 620250 088370 377
Summa kortfristiga skulder840 4041 665 8722 158 9132 259 0403 009 472
Summa eget kapital och skulder5 214 7855 943 3004 399 6314 278 5854 227 962
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Perstorp Specialty Chemicals AB

Org.nr 556247-6290

Profile-7011279

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter