Proff

Påbyggargruppen i Gävle AB

Org.nr556933-1373
AdressRälsgatan 9, 802 91 Gävle

 

PÅBYGGARGRUPPENVI BYGGER DITT FORDON SOM DU VILL HA DET
Hos oss hittar du allt i: fordonsinredningar, handikapputrustningar, kranar, skåp, flak, transport, bågar, x-traljus mm.
Då vi även har egen lackering samt smedja, kan vi tillverka egna fästen och detaljer och måla dessa efter ditt önskemål.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning8 7406 9396 3152 6633 277
Avskrivningar och nedskrivningar−60000
Summa rörelsekostnader−8 332−6 661−6 045−2 618−2 861
Rörelseresultat efter avskrivningar2922782694580
Föreslagen utdelning025012500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−20−4−7−5
Resultat efter finansiella tillgångar2912772663875
Resultat före skatt2902782653875
Skatt på årets resultat−61−58−57−9−17
Årets resultat2292202082958

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1180000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar1180000
Färdiga varor och handelsvaror53487014611795
Kundfordringar1 401906331202494
Kassa och bank1941036110
Summa omsättningstillgångar2 1642 5421 116415691
Summa tillgångar2 2832 5421 116415691
Summa fritt eget kapital40742833412596
Summa eget kapital457478384175146
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder1 3141 651451140390
Summa kortfristiga skulder1 8262 064732240545
Summa eget kapital och skulder2 2832 5421 116415691
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Påbyggargruppen i Gävle AB

Org.nr 556933-1373

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter