Proff

Påbyggargruppen i Gävle AB

God kreditvärdighet

God kreditvärdighet

Org.nr556933-1373
AdressRälsgatan 9, 802 91 Gävle

 

PÅBYGGARGRUPPENVI BYGGER DITT FORDON SOM DU VILL HA DET
Hos oss hittar du allt i: fordonsinredningar, handikapputrustningar, kranar, skåp, flak, transport, bågar, x-traljus mm.
Då vi även har egen lackering samt smedja, kan vi tillverka egna fästen och detaljer och måla dessa efter ditt önskemål.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning6 9396 3152 6633 2772 276
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−6 661−6 045−2 618−2 861−2 235
Rörelseresultat efter avskrivningar278269458042
Utdelningar250125000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter0−4−7−5−3
Resultat efter finansiella tillgångar277266387538
Resultat före skatt278265387539
Skatt på årets resultat−58−57−9−17−9
Årets resultat220208295830

BALANSRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror87014611795119
Kundfordringar906331202494138
Kassa och bank410361107
Summa omsättningstillgångar2 5421 116415691455
Summa tillgångar2 5421 116415691455
Summa fritt eget kapital4283341259638
Summa eget kapital47838417514688
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder1 651451140390274
Summa kortfristiga skulder2 064732240545367
Summa eget kapital och skulder2 5421 116415691455
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Påbyggargruppen i Gävle AB

Org.nr 556933-1373

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter