Proff

Oxceed AB

Org.nr559027-9120
AdressHerrjärva Torg 4, 170 67 SOLNA

Oxceed erbjuder en molntjänst som ger dig bättre överblick över företagets ekonomi och gör det enkelt att skapa finansiella rapporter och beslutsunderlag.

Genom att integrera Oxceed med företagets affärssystem kan du visualisera och analysera aktuella bokföringsdata i realtid.

Oxceed används av cirka 10 000 företag och 200 redovisningsbyråer i Sverige och erbjuder bland annat följande nyckelfunktioner:

  • Skapa anpassade rapporter och översiktsvyer.
  • Hantera budget och prognos.
  • Visualisera företagets nyckeltal.
  • Skapa rapporter och nyckeltal på koncernnivå.
  • Dela beslutsunderlag externt eller intern i organisationen.

Oxceed är sömlöst integrerat mot alla de vanligaste bokförings- och redovisningssystem såsom Fortnox, Visma, Björn Lundén, Hogia och 24SevenOffice.

Därför ska du prova Oxceed:

  • Med effektivare rapportering kan företagsledningen lägga mer tid på analys och åtgärder.
  • Genom att minimera det manuella rapporteringsarbetet får du trovärdigare beslutsunderlag.
  • Med smidigare rapportering blir den ekonomiska uppföljningen mer agil och du kan ta snabbare beslut.
  • Budgetfunktionen gör det enkelt att samla in budgetsiffror från organisationen och minimerar det manuella arbetet.
  • Ett modernt rapporteringsverktyg underlättar den löpande budgetuppföljningen och gör den ekonomiska styrningen framtidsinriktad.

Prova Oxceed kostnadsfritt och utan förbindelser i 10 dagar genom att klicka på ”Prova gratis” på vår hemsida. Eller boka en demo så hjälper vi dig att komma igång.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122022-022021-022020-022019-02
Startdatum

2022-03-01

2021-03-01

2020-03-01

2019-03-01

2018-03-01

Slutdatum

2022-12-31

2022-02-28

2021-02-28

2020-02-28

2019-02-28

LÖNER

2022-122022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning20 76217 10610 36310 1244 993
Avskrivningar och nedskrivningar−2 875−3 105−2 929−2 235−1 727
Summa rörelsekostnader−30 667−29 027−25 378−18 529−11 211
Rörelseresultat efter avskrivningar−9 904−11 921−15 016−8 405−6 217
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00810
Räntekostnader och liknande resultatposter−3−13−8−16−22
Resultat efter finansiella tillgångar−9 907−11 934−15 016−8 421−6 239
Resultat före skatt−9 907−11 934−15 016−8 421−6 239
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−9 907−11 934−15 016−8 421−6 239

BALANSRÄKNING

2022-122022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar6 5696 2416 4036 4396 131
Materiella anläggningstillgångar38585700
Finansiella anläggningstillgångar4216045300
Summa anläggningstillgångar7 0286 9036 5146 4396 131
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar5 5232 6161 5731 49085
Kassa och bank13 54119 7179 8062 6273 159
Summa omsättningstillgångar19 93222 77711 7544 4233 400
Summa tillgångar26 95929 68018 26810 8629 532
Summa fritt eget kapital4 22113 1644 9332 4263 049
Summa eget kapital10 67719 27610 8117 6267 927
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder000060
Leverantörsskulder6683821 2811 537657
Summa kortfristiga skulder16 28310 4047 4573 2351 545
Summa eget kapital och skulder26 95929 68018 26810 8629 532
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Oxceed AB

Org.nr 559027-9120

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter