Proff

Olssons Trappor AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556599-5825
AdressBorghemsvägen 10, 827 62 Färila

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning20 17018 36616 11316 61017 152
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−18 457−16 292−15 497−16 204−16 792
Rörelseresultat efter avskrivningar1 7132 075616406360
Föreslagen utdelning1 0001 220340210260
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter20244
Räntekostnader och liknande resultatposter−6−6−8−3−4
Resultat efter finansiella tillgångar1 7092 069611407360
Resultat före skatt1 2791 549452294360
Skatt på årets resultat−274−325−104−73−91
Årets resultat1 0051 224348221269

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror1 5351 307849699876
Kundfordringar2 3812 0921 5781 1181 759
Kassa och bank2 5412 6432 2412 0981 324
Summa omsättningstillgångar6 8366 1724 8344 0804 144
Summa tillgångar6 8366 1724 8344 0804 144
Summa fritt eget kapital1 2951 509625488527
Summa eget kapital1 4151 629745608647
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder22147026
Leverantörsskulder354766326209371
Summa kortfristiga skulder4 1963 7473 8023 2893 471
Summa eget kapital och skulder6 8366 1724 8344 0804 144
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Olssons Trappor AB

Org.nr 556599-5825

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter