Proff

Olle Svensson Partiaffär AB/Finnerödja Bär

Org.nr556188-8404
AdressP.J Rösjös v. 110, 293 40 Olofström

Olle Svensson AB is a leading wholesaler of wild berries in Sweden, and supply customers as well as partners all over the world.

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 4081 7921 5901 7331 740
Löner övriga18 38515 78816 94316 04216 399

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning564 682513 049481 293434 652406 751
Avskrivningar och nedskrivningar−5 230−5 239−7 288−4 258−3 925
Summa rörelsekostnader−532 470−503 028−441 213−399 628−359 199
Rörelseresultat efter avskrivningar32 21310 02140 08035 02347 552
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter18300−55 1200
Räntekostnader och liknande resultatposter−2 403−2 702−3 129−2 855−2 263
Resultat efter finansiella tillgångar29 9927 31936 951−22 95245 288
Resultat före skatt8839 58135 145−24 83142 588
Skatt på årets resultat−208−1 995−19 3465 314−9 433
Årets resultat6757 58615 799−19 51733 155

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar26 98616 55835 63635 22318 656
Finansiella anläggningstillgångar2461 2791 2796 5935 548
Summa anläggningstillgångar27 23217 83736 91541 81624 204
Färdiga varor och handelsvaror225 501304 710280 698183 615142 065
Kundfordringar44 10943 25445 99734 34840 972
Kassa och bank10 80613 571997 8864 254
Summa omsättningstillgångar295 454369 280333 419249 300280 798
Summa tillgångar322 686387 117370 334291 116305 002
Summa fritt eget kapital98 41975 11567 52951 73090 247
Summa eget kapital100 61977 31569 72953 93092 447
Summa avsättningar2 2500000
Summa långfristiga skulder160 000168 000168 000111 03098 156
Leverantörsskulder12 65913 04914 18914 7019 296
Summa kortfristiga skulder55 298136 591125 133120 489110 612
Summa eget kapital och skulder322 686387 117370 334291 116305 002
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Olle Svensson Partiaffär AB/Finnerödja Bär

Org.nr 556188-8404

Profile-7002293

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter