Proff

Nya Hem i Västervik AB

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Org.nr556479-2678
AdressStorgatan 10, 593 30 Västervik

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD----0
Löner övriga----0
Föreslagen utdelning02504000200

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning6 4948 3716 9416 7475 163
Avskrivningar och nedskrivningar−11−9−9−20
Summa rörelsekostnader−6 111−7 032−5 858−6 141−5 047
Rörelseresultat efter avskrivningar3831 3401 084606116
Finansiella intäkter0020000
Finansiella kostnader−40−1−3−7
Resultat efter finansnetto3791 3391 282604109
Resultat före skatt3791 3391 283604108
Skatt på årets resultat−100−300−248−152−46
Årets resultat2791 0391 03545262

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar688076850
Finansiella anläggningstillgångar1 6021 3621 122852657
Summa anläggningstillgångar1 6711 4421 199937657
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar2522499630
Kassa och bank5781 190600529980
Summa omsättningstillgångar1 6763 1642 2901 3421 625
Summa tillgångar3 3474 6063 4892 2792 282
Summa fritt eget kapital1 7441 9651 326691640
Summa eget kapital1 8442 0651 426791740
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder618269318224198
Summa kortfristiga skulder1 5032 5412 0631 4881 543
Summa eget kapital och skulder3 3474 6063 4892 2792 282
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Nya Hem i Västervik AB

Org.nr 556479-2678

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter