Proff

Nsr Biogas AB

Org.nr559030-7806

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning90 44562 77974 29676 45568 584
Avskrivningar och nedskrivningar−16 451−14 180−11 713−11 573−10 937
Summa rörelsekostnader−78 690−74 352−68 449−81 672−70 709
Rörelseresultat efter avskrivningar11 755−11 5735 847−5 217−2 124
Finansiella intäkter6651764100
Finansiella kostnader−2 312−2 263−2 275−2 517−4 856
Resultat efter finansnetto10 108−13 6603 613−7 734−6 980
Resultat före skatt1 590−1 960−15168
Skatt på årets resultat−32000−9−6
Årets resultat1 270−1 960−1572

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar4 42091 44986 67295 278103 609
Materiella anläggningstillgångar11 4631 0289951 14857
Finansiella anläggningstillgångar22 48623 85325 03726 91222 531
Summa anläggningstillgångar38 369116 330112 704123 338126 198
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar4 3545 7077 5647 4077 627
Kassa och bank3 0512 2546 7603 229150
Summa omsättningstillgångar12 65026 28625 77833 48119 476
Summa tillgångar51 019142 616138 482156 819145 674
Summa fritt eget kapital18 81717 54815 00815 02316
Summa eget kapital18 91717 64815 10815 123116
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder086 15589 962102 701115 120
Leverantörsskulder8 62410 0405 7706 1575 458
Summa kortfristiga skulder31 58438 81333 41238 99630 438
Summa eget kapital och skulder51 019142 616138 482156 819145 674
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Nsr Biogas AB

Org.nr 559030-7806

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter