Proff

Nordic Nest AB

Org.nr556628-1597
AdressStämpelvägen 3, 394 70 Kalmar

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122020-032018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-04-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2020-03-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122020-032018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0----
Löner övriga134 601119 09064 37957 79628 211
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122020-032018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 667 3221 412 968768 372570 567319 478
Avskrivningar och nedskrivningar−10 450−5 917−2 852−2 630−1 640
Summa rörelsekostnader−1 596 098−1 302 738−691 095−553 378−300 541
Rörelseresultat efter avskrivningar71 223113 43577 27817 18818 936
Finansiella intäkter1253000
Finansiella kostnader−1 708−1 640−443−1 602−95
Resultat efter finansnetto69 640111 79976 83415 58618 841
Resultat före skatt44 02775 42948 2664 4038 142
Skatt på årets resultat−9 215−15 939−10 650−1 100−1 848
Årets resultat34 81259 49037 6163 3036 294

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122020-032018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar28 30015 98810 0015 1202 380
Materiella anläggningstillgångar42 27927 59614 25012 9652 411
Finansiella anläggningstillgångar1855289011290
Summa anläggningstillgångar70 76344 11225 15318 2144 791
Färdiga varor och handelsvaror252 856183 288102 61158 66828 920
Kundfordringar18 92215 7701 1536 030645
Kassa och bank45 022175 03389 32217 63555 538
Summa omsättningstillgångar580 031491 388318 573115 965108 608
Summa tillgångar650 794535 500343 726134 179113 399
Summa fritt eget kapital144 476105 12148 83613 93211 721
Summa eget kapital148 768113 95554 46516 82913 525
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder131 40485 74062 86337 81757 947
Summa kortfristiga skulder440 059372 641261 690106 20990 484
Summa eget kapital och skulder650 794535 500343 726134 179113 399
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Nordic Nest AB

Org.nr 556628-1597

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter