Proff

Noréns Patentbyrå AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556550-6978
AdressBanérgatan 71, 115 53 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga----0
Föreslagen utdelning1 8681 251000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning51 12842 46234 82334 49341 271
Avskrivningar och nedskrivningar−15−400−102
Summa rörelsekostnader−48 022−40 852−35 489−35 051−38 670
Rörelseresultat efter avskrivningar3 1051 611−667−5582 601
Finansiella intäkter71209101421240
Finansiella kostnader−12−25−44−15−1
Resultat efter finansnetto3 0891 794−610−1522 840
Resultat före skatt2 4361 625−1641902 047
Skatt på årets resultat−567−3740−71−485
Årets resultat1 8691 251−1641191 562

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar8461000
Finansiella anläggningstillgångar5252525252
Summa anläggningstillgångar136113525252
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar9 6238 1647 5098 3059 165
Kassa och bank1512 5112 1811 4593 788
Summa omsättningstillgångar20 40817 84614 15115 40017 186
Summa tillgångar20 54317 95914 20315 45217 238
Summa fritt eget kapital6 6326 0144 7634 9274 808
Summa eget kapital6 7646 1464 8955 0594 940
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder2 4942 3911 7171 6192 279
Summa kortfristiga skulder9 6088 2135 7876 3287 824
Summa eget kapital och skulder20 54317 95914 20315 45217 238
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Noréns Patentbyrå AB

Org.nr 556550-6978

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter