Proff

Nkt (Sweden) AB

Org.nr556838-7004
Telefon023-684 00
AdressKällviksvägen 18, 791 52 Falun

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--0-265
Löner övriga160 860143 085125 124127 168122 518
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 093 3971 647 4751 286 6541 286 5531 446 232
Avskrivningar och nedskrivningar−11 997−12 945−15 366−15 037−15 472
Summa rörelsekostnader−2 198 461−1 595 660−1 313 040−1 368 520−1 515 785
Rörelseresultat efter avskrivningar−105 06451 815−26 386−81 967−69 553
Finansiella intäkter12 1116 9154 1463 04955
Finansiella kostnader−26 646−25 409−22 585−4 000−2 738
Resultat efter finansnetto−119 59933 321−44 825−82 918−72 236
Resultat före skatt−77 475−13 779−7 25634 629−72 236
Skatt på årets resultat23 698−1 370−1 7896 2750
Årets resultat−53 777−15 149−9 04540 904−72 236

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar74 76067 03267 89285 72598 533
Finansiella anläggningstillgångar27 0731 5462 9166 2750
Summa anläggningstillgångar101 83368 57870 80892 00098 533
Färdiga varor och handelsvaror357 136308 244227 811245 518365 027
Kundfordringar181 267229 380119 139170 039263 574
Kassa och bank0000385
Summa omsättningstillgångar825 841651 333496 012561 886692 674
Summa tillgångar927 674719 911566 820653 886791 207
Summa fritt eget kapital23 42772 83080 12493 82157 595
Summa eget kapital23 47772 88080 174105 93357 645
Summa avsättningar9 2111 2461 6892 0002 000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder225 213138 78972 740188 518238 809
Summa kortfristiga skulder894 986645 785484 657523 653669 081
Summa eget kapital och skulder927 674719 911566 820653 886791 207
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Nkt (Sweden) AB

Org.nr 556838-7004

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter