Proff

New Wave Group AB

Org.nr556350-0916
AdressKungsportsavenyn 10, 411 36 Göteborg

New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profilmarknaden och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD3 0003 0002 0002 1002 000
Löner övriga27 00023 00028 00021 80020 000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning162 000108 000132 000140 500146 000
Avskrivningar och nedskrivningar−5 000−5 000−6 000−5 800−6 000
Summa rörelsekostnader−173 000−124 000−139 000−139 600−152 000
Rörelseresultat efter avskrivningar−11 000−15 000−8 000900−6 000
Föreslagen utdelning0482 00000132 000 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter317 000514 000145 000251 700190 000
Räntekostnader och liknande resultatposter−12 0000000
Resultat efter finansiella tillgångar257 000475 00095 000213 900151 000
Resultat före skatt383 000620 000102 000269 600208 000
Skatt på årets resultat−25 000−27 0000−12 400−15 000
Årets resultat358 000593 000102 000257 200193 000

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar6 0009 0007 0008 70011 000
Materiella anläggningstillgångar3 0004 0005 0002 6004 000
Finansiella anläggningstillgångar2 720 0002 332 0002 607 0002 694 4002 741 000
Summa anläggningstillgångar2 728 0002 344 0002 618 0002 705 7002 756 000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar1 0001 0001 00000
Kassa och bank11 0001 000020 6005 000
Summa omsättningstillgångar3 027 0001 531 0001 387 0002 025 0001 611 000
Summa tillgångar5 755 0003 875 0004 005 0004 730 8004 368 000
Summa fritt eget kapital2 106 0002 030 0001 703 0001 600 4001 475 000
Summa eget kapital2 554 0002 478 0002 151 0002 048 8001 924 000
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1 734 000458 0001 040 0001 748 6001 429 000
Leverantörsskulder697 000399 000218 000242 300367 000
Summa kortfristiga skulder1 330 000839 000756 000868 500967 000
Summa eget kapital och skulder5 755 0003 875 0004 005 0004 730 8004 368 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

New Wave Group AB

Org.nr 556350-0916

Profile-7041740

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter