Proff

N.H.L. Holding AB

Org.nr559046-4532
AdressMAGASINVÄGEN 13, 163 43 Spånga

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000
Föreslagen utdelning50050002000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−50−16−9−10−4
Rörelseresultat efter avskrivningar−50−16−9−10−4
Finansiella intäkter63074401 4900
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto580728−91 480−4
Resultat före skatt580728−91 480−4
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat580728−91 480−4

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar103103103103103
Summa anläggningstillgångar103103103103103
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank739576692201212
Summa omsättningstillgångar2 2912 2101 4821 691212
Summa tillgångar2 3942 3131 5851 795315
Summa fritt eget kapital2 3422 2621 5341 743263
Summa eget kapital2 3922 3121 5841 793313
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder11111
Summa eget kapital och skulder2 3942 3131 5851 795315
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

N.H.L. Holding AB

Org.nr 559046-4532

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter