Proff
Konkurs upphävd av rätt 2022-06-29

N H L Snickerier AB

Org.nr556108-3758
AdressMagasinsv. 13, 163 43 Spånga

Vi är ett beställningssnickeri som klarar av allt! Oavsett om det kräver fogsvans och hammare eller datorstyrda snickerimaskiner. Om du ska ha en verandadörr till en karm med standarddimensioner, så är det bra mycket billigare att handla på en stormarknad. Men om du däremot behöver en skräddarsydd lösning, där finish, kvalitet och hantverk är viktigare än att jaga ören, då ska du komma till oss. Vi arbetar normalt mot uppdragsgivare; arkitektbyråer, byggföretag, inredningsfirmor osv. Från stora koncerner ner till enmans-företag. Och mot privatpersoner.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning11 86510 87610 42810 47910 410
Avskrivningar och nedskrivningar−393−306−346−367−376
Summa rörelsekostnader−11 863−10 185−10 143−9 848−9 667
Rörelseresultat efter avskrivningar2690285630743
Föreslagen utdelning74401 4900500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter00−1−11−19
Resultat efter finansiella tillgångar2690285619724
Resultat före skatt146814415689766
Skatt på årets resultat−40−176−93−155−175
Årets resultat106638322534591

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar6425316751 0201 332
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar6425316751 0201 332
Färdiga varor och handelsvaror7897695344
Kundfordringar9811 5591 5058411 724
Kassa och bank8652894197203
Summa omsättningstillgångar3 1283 1753 2621 9522 633
Summa tillgångar3 7713 7063 9372 9733 965
Summa fritt eget kapital7446381 4901 1681 135
Summa eget kapital8647581 6101 2881 255
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder0000220
Leverantörsskulder790898780175470
Summa kortfristiga skulder2 6962 5931 8471 0751 811
Summa eget kapital och skulder3 7713 7063 9372 9733 965
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

N H L Snickerier AB

Org.nr 556108-3758

Profile-7024307

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter