Proff

Multimind International AB

Org.nr556823-0121
AdressKungsgatan 66, 111 22 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga13 78318 6069 4719 6976 702

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning14 17622 73721 50515 75711 986
Avskrivningar och nedskrivningar−36−11−26−11−11
Summa rörelsekostnader−15 970−21 108−20 677−14 567−11 529
Rörelseresultat efter avskrivningar−1 7941 6308281 190457
Föreslagen utdelning01 4223477610
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter040400317
Räntekostnader och liknande resultatposter−62−100−891−164−148
Resultat efter finansiella tillgångar−1 9071 901−621 026626
Resultat före skatt−2811 831347761461
Skatt på årets resultat290−40900−76
Årets resultat91 422347761385

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar6064323936
Finansiella anläggningstillgångar567507575277161
Summa anläggningstillgångar627572607316197
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar1 0724 5466 7964 5431 361
Kassa och bank1 42882913330493
Summa omsättningstillgångar5 0747 2398 8467 1925 695
Summa tillgångar5 7017 8109 4547 5085 892
Summa fritt eget kapital1481 422347761385
Summa eget kapital1981 472397811435
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder4 4815 1004 9643 3181 963
Leverantörsskulder002607
Summa kortfristiga skulder1 0229533 8782 8983 278
Summa eget kapital och skulder5 7017 8109 4547 5085 892
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Multimind International AB

Org.nr 556823-0121

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter