Proff

MITAB i Forsbacka AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556504-7577
Telefon026-300 70
AdressBjörkebäcksv. 7, 818 41

MITAB tillverkar kremationsugnar och all tillhörande utrustning. Vi har lång erfarenhet av att utveckla, konstruera och bygga anläggningar och har levererat över hela Norden. MITAB strävar efter att vara det naturliga valet av samarbetspartner vid både ny- och ombyggnationer av krematorier.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--00-
Löner övriga9 92710 0999 3596 9547 328
Föreslagen utdelning02 1122 0161 5361 056

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning49 42581 27655 23638 23532 803
Avskrivningar och nedskrivningar−59−62−104−96−72
Summa rörelsekostnader−52 696−76 685−47 192−33 671−30 342
Rörelseresultat efter avskrivningar−3 2724 5918 0444 5632 461
Finansiella intäkter9833 4310180105
Finansiella kostnader−22−16−272−109−159
Resultat efter finansnetto−2 3118 0067 7714 6342 407
Resultat före skatt−1 4318 0057 7724 6332 407
Skatt på årets resultat0−1 591−1 669−1 005−527
Årets resultat−1 4316 4146 1033 6281 880

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar203262324272251
Finansiella anläggningstillgångar006 3546 3546 354
Summa anläggningstillgångar2032626 6786 6266 605
Färdiga varor och handelsvaror3 6803 0022 8892 6601 827
Kundfordringar8 32614 40016 28016 7415 335
Kassa och bank26 05721 17116 8858 0466 082
Summa omsättningstillgångar42 88044 00540 00732 84516 984
Summa tillgångar43 08344 26746 68539 47123 588
Summa fritt eget kapital18 59822 14117 74213 17610 603
Summa eget kapital20 95824 50120 10215 53612 963
Summa avsättningar000918
Summa långfristiga skulder4 1282 0161 6753 7263 216
Leverantörsskulder1 9706 2133 4753 9352 695
Summa kortfristiga skulder17 99716 87024 02819 3216 512
Summa eget kapital och skulder43 08344 26746 68539 47123 588
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

MITAB i Forsbacka AB

Org.nr 556504-7577

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-6983494

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter