Proff

Min Ingenjör AB

Org.nr559334-2826
AdressGyllenflyktsvägen 22, 663 33 Skoghall

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-09

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-08
ValutakodSEKSEK
Löner styrelse och VD--
Löner övriga--
Föreslagen utdelning708180

RESULTATRÄKNING

2023-082022-08
ValutakodSEKSEK
Omsättning4 7652 723
Avskrivningar och nedskrivningar00
Summa rörelsekostnader−3 353−1 880
Rörelseresultat efter avskrivningar1 413844
Finansiella intäkter00
Finansiella kostnader−10
Resultat efter finansnetto1 412844
Resultat före skatt1 412844
Skatt på årets resultat−301−179
Årets resultat1 111665

BALANSRÄKNING

2023-082022-08
ValutakodSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00
Materiella anläggningstillgångar00
Finansiella anläggningstillgångar00
Summa anläggningstillgångar00
Färdiga varor och handelsvaror00
Kundfordringar213250
Kassa och bank1 954951
Summa omsättningstillgångar2 5041 202
Summa tillgångar2 5041 202
Summa fritt eget kapital1 596665
Summa eget kapital1 621690
Summa avsättningar00
Summa långfristiga skulder00
Leverantörsskulder974
Summa kortfristiga skulder883512
Summa eget kapital och skulder2 5041 202
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Min Ingenjör AB

Org.nr 559334-2826

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter