Proff

Mimir AB

Org.nr559069-8840
AdressNYBROGATAN 60, 114 40 Stockholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−41−85−13−24−1
Rörelseresultat efter avskrivningar−41−85−13−24−1
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto−41−85−13−24−1
Resultat före skatt−41−85−13−24−1
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−41−85−13−24−1

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar4 3474 3474 3474 0941 149
Summa anläggningstillgångar4 3474 3474 3474 0941 149
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank69611 24767654
Summa omsättningstillgångar71621 24767654
Summa tillgångar4 4194 4095 5944 7701 203
Summa fritt eget kapital4 3182 7904 2534 0141 093
Summa eget kapital4 3682 8404 3034 0641 143
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder511 5691 29170660
Summa eget kapital och skulder4 4194 4095 5944 7701 203
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Mimir AB

Org.nr 559069-8840

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter