Proff

Mera-Produktion i Partille Aktiebolag

Org.nr556475-5386
AdressVagnmakaregatan 1 B, 415 72 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 7101 5871 1671 1301 400
Avskrivningar och nedskrivningar−51−31−2000
Summa rörelsekostnader−1 822−1 649−1 300−1 077−1 745
Rörelseresultat efter avskrivningar−112−62−13352−344
Föreslagen utdelning1 5001 500001 800
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter9 8754 0070104 925
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar9 7633 549−133624 580
Resultat före skatt9 8533 599121214 560
Skatt på årets resultat−130−5−27−15
Årets resultat9 8403 5997944 545

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1541055900
Finansiella anläggningstillgångar30 92328 72327 91926 71526 965
Summa anläggningstillgångar31 07628 82827 97826 71526 965
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank2 9264 1923 0642 4252 126
Summa omsättningstillgångar3 2344 4573 4122 7832 476
Summa tillgångar34 31033 28531 38929 49829 441
Summa fritt eget kapital32 84524 50620 90720 90022 605
Summa eget kapital32 96524 62621 02721 02022 725
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder8688 1689 8687 8185 968
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder1821065980107
Summa eget kapital och skulder34 31033 28531 38929 49829 441
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Mera-Produktion i Partille Aktiebolag

Org.nr 556475-5386

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter