Proff

Möllers Verktygsmakeri AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556621-6239
AdressBonavik, 178 91 Munsö
Formsprutning och Formverktyg ligger oss nära om hjärtat. Vi har över 50 års erfarenhet av formsprutning av plast / plastdetaljer och har hjälpt många nöjda företag. Vi kan även hjälpa Er!

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning7 8216 0794 8256 3247 182
Avskrivningar och nedskrivningar−56−56−65−92−89
Summa rörelsekostnader−7 512−6 211−4 710−6 375−7 238
Rörelseresultat efter avskrivningar309−133114−52−56
Föreslagen utdelning2000000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00001
Räntekostnader och liknande resultatposter−2−100−2
Resultat efter finansiella tillgångar308−134114−52−57
Resultat före skatt308−134115−52−57
Skatt på årets resultat−400−1200
Årets resultat268−134103−52−57

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar69125128192100
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar69125128192100
Färdiga varor och handelsvaror12826900132
Kundfordringar8157148125581 009
Kassa och bank561136433426459
Summa omsättningstillgångar1 8501 3331 3961 2371 853
Summa tillgångar1 9191 4581 5241 4291 953
Summa fritt eget kapital1 1628941 028925977
Summa eget kapital1 2821 0141 1481 0451 097
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder352228146210674
Summa kortfristiga skulder637444376384856
Summa eget kapital och skulder1 9191 4581 5241 4291 953
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Möllers Verktygsmakeri AB

Org.nr 556621-6239

Profile-6976103

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter