Proff

Mbt Marin & Byggteknik i Sundsvall AB

Org.nr556640-1799
AdressBäräng 208, 861 94 Söråker

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER & UTDELNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3075453 0372 4412 450
Avskrivningar och nedskrivningar−272−278−510−472−352
Summa rörelsekostnader−490−697−2 868−1 945−3 040
Rörelseresultat efter avskrivningar−183−151169496−590
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto−183−151168496−590
Resultat före skatt−183−73218441−246
Skatt på årets resultat00−49−420
Årets resultat−183−73169399−246

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar3346068841 394507
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar3346068841 394507
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00001 496
Kassa och bank9997061 220534471
Summa omsättningstillgångar2 0121 9001 8131 3472 578
Summa tillgångar2 3462 5062 6962 7413 085
Summa fritt eget kapital1 9862 1692 2422 0731 674
Summa eget kapital2 1422 3252 3982 2291 830
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder09812916
Summa kortfristiga skulder2041812203841 182
Summa eget kapital och skulder2 3462 5062 6962 7413 085
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Mbt Marin & Byggteknik i Sundsvall AB

Org.nr 556640-1799

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter