Proff
Likvidation beslutad 2023-11-20

Mbt Marin & Byggteknik i Sundsvall AB

Org.nr556640-1799
AdressBäräng 208, 861 94 Söråker

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-042020-042019-042018-042017-04
Startdatum

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

2017-05-01

2016-05-01

Slutdatum

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

2018-04-30

2017-04-30

LÖNER

2021-042020-042019-042018-042017-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2021-042020-042019-042018-042017-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 0372 4412 4505 6613 850
Avskrivningar och nedskrivningar−510−472−352−378−509
Summa rörelsekostnader−2 868−1 945−3 040−6 018−3 865
Rörelseresultat efter avskrivningar169496−590−357−16
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter000−1−1
Resultat efter finansiella tillgångar168496−590−358−17
Resultat före skatt218441−2461062
Skatt på årets resultat−49−420−3−14
Årets resultat169399−246748

BALANSRÄKNING

2021-042020-042019-042018-042017-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar8841 3945078591 237
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar8841 3945078591 237
Färdiga varor och handelsvaror0000697
Kundfordringar001 496600
Kassa och bank1 2205344711 9491 750
Summa omsättningstillgångar1 8131 3472 5782 4783 155
Summa tillgångar2 6962 7413 0853 3374 391
Summa fritt eget kapital2 2422 0731 6742 4202 413
Summa eget kapital2 3982 2291 8302 5762 569
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder812916198656
Summa kortfristiga skulder2203841 1823441 039
Summa eget kapital och skulder2 6962 7413 0853 3374 391
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Mbt Marin & Byggteknik i Sundsvall AB

Org.nr 556640-1799

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter