Proff

Magnus Johansson Mur & Puts AB

Org.nr556831-3216
AdressÖvre Hövik 27, 430 84 Styrsö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00---
Löner övriga708580703-473

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 4621 4572 0581 7151 525
Avskrivningar och nedskrivningar−42−26−120−26−66
Summa rörelsekostnader−1 549−1 317−2 164−1 512−1 373
Rörelseresultat efter avskrivningar−88142−107204151
Utdelningar000500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−60−1−1−1
Resultat efter finansiella tillgångar−93142−108203150
Resultat före skatt−93141−1416296
Skatt på årets resultat0−120−39−21
Årets resultat−93129−1412375

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar3351743163189
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar3351743163189
Färdiga varor och handelsvaror926231914
Kundfordringar189131152179214
Kassa och bank22129727127261
Summa omsättningstillgångar486490524481331
Summa tillgångar821507567644520
Summa fritt eget kapital17626914020380
Summa eget kapital226319190253130
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder77104213108
Summa kortfristiga skulder595188378297336
Summa eget kapital och skulder821507567644520

Ladda ner gratis årsredovisning

Magnus Johansson Mur & Puts AB

Org.nr 556831-3216

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter