Proff

Lundgrens Antikhandel Aktiebolag

Org.nr556352-1565
AdressOdengatan 106, 113 22 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning200002500

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning17 6954 0525 9337 2932 637
Avskrivningar och nedskrivningar000−39−39
Summa rörelsekostnader−15 801−5 368−6 351−7 334−2 825
Rörelseresultat efter avskrivningar434−289−517−40−189
Finansiella intäkter002000
Finansiella kostnader−55−62−88−75−28
Resultat efter finansnetto379−352−585−115−217
Resultat före skatt379−352−585−115−217
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat379−352−585−115−217

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar0003978
Finansiella anläggningstillgångar181818180
Summa anläggningstillgångar1818185778
Färdiga varor och handelsvaror2 9104 3703 3443 3503 431
Kundfordringar094220102929
Kassa och bank4790335577
Summa omsättningstillgångar3 5624 6053 6594 3145 055
Summa tillgångar3 5804 6223 6764 3705 133
Summa fritt eget kapital1 0776981 0501 8852 000
Summa eget kapital1 7971 4181 7702 6052 720
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1 0028795371 168806
Leverantörsskulder521471230305
Summa kortfristiga skulder7812 3251 3695981 608
Summa eget kapital och skulder3 5804 6223 6764 3705 133
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Lundgrens Antikhandel Aktiebolag

Org.nr 556352-1565

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter